fb-pixel

Shop Ocean Providence Las Vegas LLC

Shirasu Kamaage

Return to shopping
Shirasu Kamaage
Shirasu Kamaage

Frozen 80g/pk

$3.95/ea

1 ea

For Grilled/Simmered

.

Market
Ocean Providence Las Vegas LLC

© 2023 Ocean Providence Las Vegas LLC. Powered By Freshline